Contacteer ons

Over ons

Doorheen de jaren is Beckers uitgegroeid van een kleinschalig familiebedrijf tot een dynamische onderneming. Ons team van vakmensen beschikt over een ruime ervaring, goed materiaal en zin voor kwaliteit.

Met ons uitgebreid machinepark kunnen we alle soorten van grondwerk aan ongeacht het volume. Het uitgraven en afvoeren van gronden kunnen we volledig zelfstandig uitvoeren. Voor vervuilde gronden werken we samen met grondrecyclagecentra. U kan bij ons terecht voor o.a.:

 • Groot grondverzet
 • Grote en kleine bouwputten
 • Kelders voor woningbouw
 • Bouwrijp maken van terreinen
 • GPS-gestuurd grondverzet
 • Grondstabilisatie
 • Saneringen
 • Plaatsen van septische putten en regenwaterputten
 • Ophogen van terreinen
 • Aanleg van taluds
 • Ontbossen, ...

De laatste jaren hebben wij ons ook toegelegd op het aspect van afbraakwerken. Hier hebben wij ook het geschikte materieel voor handen, en tevens de noodzakelijke opgeleide mensen voor de verwijdering van asbest en dergelijke. De afbraakmaterialen worden steeds afgevoerd naar erkende verwerkingsbedrijven, en indien van toepassing worden materialen gerecupereerd voor herbruik. Enkele voorbeelden:

 • Afbraak van woningen
 • Afbraak van industri√ęle gebouwen
 • Selectieve verwijderingen
 • Opbraak van bruggen en wegenis, ...

Voor openbare en particuliere opdrachtgevers legt Beckers wegen, rioleringen, parkings en dergelijke aan volgens hoge kwaliteitsnormen.

Onze erkenningen

 • KL 7 G: Grondwerken
 • KL 1 G2/G3: Draineringswerken/beplantingswerken
 • KL 7 C: Wegeniswerken
 • KL 7 C1: Rioleringswerken
 • KL 7 C5: Bitumineuze verhardingen

Gebruik het menu om naar de andere website rubrieken te navigeren.